Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Båstad och Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1985-11-04. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Båstad där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 ska trivas.

I Båstad så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 och det finns flera verksamheter som är det idag i Båstad.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0431-366134.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 är Cronquist, Stig Arne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Nils Åke som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Ingmar Torsten som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Bengt Håkan som är född 1962 och har titeln Suppleant, Möller, Ingrid Gurli som är född 1942 och har titeln Suppleant, Strand, Ingrid Margareta som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ramsjöhus nr 1 har 716406-2544 som sitt organisationsnummer.