Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2

Skåne län

Information

I Båstad finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 i Skåne län. Båstad är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1988-09-08 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 och det finns fler bolag som är det i Båstad.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 så kan man gör det genom att posta ett brev till Tingshusg. 2, 262 32, Ängelholm. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 så kan ni göra det på 042-186600.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Cronquist, Stig Arne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Eva Annika som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Torsten Gunvald som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Linda Marie som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Lisbeth Mariana som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bohman, Cecilia Ingegerd som är född 1949 och har titeln SuppleantHolmgren, Bengt Håkan som är född 1962 och har titeln Suppleant, Pettersson, Kjell Agne som är född 1943 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Greviehus nr 2 har 716406-3336 som sitt organisationsnummer.