Bjäre Kraft Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller genom hel- eller delägda företag anskaffa, producera och distribuera energi, bedriva kommunikatiohnsnäts- och entreprenadverksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bjäre Kraft Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Båstad så är Bjäre Kraft Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Båstad arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Båstad och i Skåne län. Redan 1934-07-12 så skapades Bjäre Kraft Ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Bjäre Kraft Ekonomisk förening har haft det sedan 1994-01-01.

Bjäre Kraft Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1977-01-01

739400-0132 är organisationsnummret för företaget som finns i Båstad.

Just nu är Bjäre Kraft Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bjäre Kraft Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0431-449900 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekman, Karl Gunnar -Eriksson, Håkan Lennart -Flink, Ernst Per Olov -Olsson, Claes Kenneth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bjäre Kraft Ekonomisk förening är Eriksson, Håkan Lennart som är född 1953 och har titeln Extern VD, Flink, Ernst Per Olov som är född 1948 och har titeln Extern vice VD, Ekman, Karl Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Elofsson, Lars Nils Johan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Gert Håkan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Karin Cecilia som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotHurtig, Lars Anders som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Johansson, Bengt Arne Hjalmar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Lars Gunder som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotLarsson, Monica Helena som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantOlsson, Claes Kenneth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotBengtsson, Paul Birger som är född 1961 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantHenrysson, Bengt Valdemar som är född 1960 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantJohansson, Lars Christer som är född 1949 och har titeln SuppleantJönsson, Hans-Cristian som är född 1949 och har titeln SuppleantKarlsson, Tore Enert som är född 1947 och har titeln SuppleantNettersand, Arne Bertil Rutger som är född 1946 och har titeln Revisor.