Sverker Sjögren & Co Handelsbolag

Skåne län

Information

Sverker Sjögren & Co Handelsbolag är en verksamhet som finns i Båstad. I Sverker Sjögren & Co Handelsbolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är In this whole wild world, WWW, Aktiebolag som är född och har titeln Bolagsman, Seasoning 2000 Aktiebolag som är född och har titeln Bolagsman, Sjögren, Sverker Ragnar som är född 1934 och har titeln Bolagsman, .

Vill man kunna komma i kontakt med Sverker Sjögren & Co Handelsbolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Sverker Sjögren & Co Handelsbolag på telefon 031-172025.

Leasingverksamhet, rederiverksamhet, handel med fartyg, fastigheter och värdepapper samt konsulta- tiv verksamhet inom områdena turistnäring, före- tagsledning och redovisning

Idag är Sverker Sjögren & Co Handelsbolag av bolagstypen Handelsbolag.

Sverker Sjögren & Co Handelsbolag är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Båstad arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Sverker Sjögren & Co Handelsbolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1995-01-01 och Sverker Sjögren & Co Handelsbolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1987-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Sverker Sjögren & Co Handelsbolag så är det följande:
; SJÖGREN, SVERKER OCH REICH-SJÖGREN, MARIE-LOUISE, ; DEN SENARE I EGENSKAP AV FIRMATECKNARE FÖR IN THIS ; WHOLE WILD WORLD, WWW, AKTIEBOLAG, VAR FÖR SIG

Sverker Sjögren & Co Handelsbolag har 916565-0061 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.