ORTICON Handelsbolag

Skåne län

Information

ORTICON Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Båstad som är den kommunen där ORTICON Handelsbolag finns. I Båstad så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. ORTICON Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket ORTICON Handelsbolag har haft sedan 1994-01-01. ORTICON Handelsbolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ORTICON Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Utskiftesv. 8, 269 34, Båstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Båstad arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

ORTICON Handelsbolag har idag 916752-8398 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för ORTICON Handelsbolag

Konsultativ, ekonomisk och juridisk verksamhet, utbildning och läromedelsproduktion, blomster- och fruktodling och därmed förenlig verksamhet

I ORTICON Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Murgård, Birgitta Eva Elisabet som är född 1966 och har titeln Bolagsman, Påhlsson, Påhl Folke Oskar som är född 1936 och har titeln Bolagsman, .