Lindab Nord Aktiebolag

Skåne län

Information

Lindab Nord Aktiebolag är ett av många företag som finns i Båstad. Det är nämligen den kommunen som Lindab Nord Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Lindab Nord Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1971-12-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lindab Nord Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0910-580000.

Båstad arbetar för att företag som Lindab Nord Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lindab Nord Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall själv eller genom annat företag idka utveckling, handel, och tillverkning av produkter i tunnplåt inom ventilationsbranschen samt att äga och förvalta fast och lös egendom, värdehandlingar samt aktier i rörelsedrivande bolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lindab Nord Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lindab Nord Aktiebolag och det är följande personer, Grönborg, Bert Magnus Georg som är född 1966 och har titeln VD, Grönborg, Bert Magnus Georg som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Carl-Gustav Herbert som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Nils-Johan Einar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Stensmar, Hans Peter som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lundström, Bengt Johan Peder som är född 1974 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Ganestam, Ingvar Nils-Gustaf som är född 1949 och har titeln Revisor, Landén, Staffan Olle Edvin som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Lindab Nord Aktiebolag är 556155-6183.