Norrviken Exploaterings AB

Skåne län

Information

Bolaget skall exploatera, bebygga, förvalta och försälja fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Norrviken Exploaterings AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Båstad så är Norrviken Exploaterings AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Båstad arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Båstad och i Skåne län. Redan 1984-05-22 så skapades Norrviken Exploaterings AB och företaget är har F-skattsedel Norrviken Exploaterings AB har haft det sedan 1994-01-01.

556245-3356 är organisationsnummret för företaget som finns i Båstad.

Just nu är Norrviken Exploaterings AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Norrviken Exploaterings AB så går det att nå dem via telefon på 0431-369040 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Norrviken Exploaterings AB är Leifland, Mats Olof som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Bo Tomas som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Jesper som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmgren, Karin Maria som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Svensson, Alf Sven Wilhelm som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor.