Peab Construction Syd AB

Skåne län

Information

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Peab Construction Syd AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Båstad så är Peab Construction Syd AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Båstad arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Båstad och i Skåne län. Redan 1987-01-22 så skapades Peab Construction Syd AB och bolaget är har F-skattsedel Peab Construction Syd AB har haft det sedan 1994-01-01.

Peab Construction Syd AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1987-01-01

556292-2368 är organisationsnummret för bolaget som finns i Båstad.

Just nu är Peab Construction Syd AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Peab Construction Syd AB så går det att nå dem via telefon på 0431-89000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Jesper -Leifland, Mats Olof -Malmgren, Karin Maria eller en av dem i förening med en av -Elfner, Anders Erik -Nilsson, Sven-Johan Nils Evert -Persson, Jan Åke Lennart -Svensson, Per Anders Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Peab Construction Syd AB är Göransson, Jesper som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Malmgren, Karin Maria som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Svensson, Per Anders som är född 1951 och har titeln VD, Svensson, Per Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Leifland, Mats Olof som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Elfner, Anders Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Sven-Johan Nils Evert som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Jan Åke Lennart som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln RevisorSvensson, Alf Sven Wilhelm som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor.