Bjäre Kraft Bredband AB

Skåne län

Information

Bjäre Kraft Bredband AB är ett av många företag som finns i Båstad. Det är nämligen den kommunen som Bjäre Kraft Bredband AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bjäre Kraft Bredband AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Bjäre Kraft Bredband AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1989-07-21. Men sedan 1991-01-01 så har Bjäre Kraft Bredband AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kraftg. 4, 269 74, Västra Karup. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bjäre Kraft Bredband AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0431-449900.

Båstad arbetar för att företag som Bjäre Kraft Bredband AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bjäre Kraft Bredband AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska bedriva utveckling och handel med produkter och tjänster inom data, Internet och informationsbehandling, kabel TV-verksamhet, programvaror, telekommunikation samt köpa, sälja och utveckla verksamheter och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bjäre Kraft Bredband AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Eriksson, Håkan Lennart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bjäre Kraft Bredband AB och det är följande personer, Jansson, Paul Robert Alexander som är född 1978 och har titeln Extern VD, Ekman, Karl Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Gert Håkan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Håkan Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Arne Hjalmar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Claes Kenneth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Hamilton, Claes Henning Richard som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Bjäre Kraft Bredband AB är 556361-9294.